خانه عدالت چیست ؟

عدالت در راستای شعار انقلابی گری است و خانه عدالت برای تحقق این شعار در نظر گرفته شده تا پیگیر مسائل و مشکلات مردم شریف تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در ادارات، سازمان ها و دیگر نهادها باشد. خانه عدالت برای احقاق حق مردم عزیز نهایت تلاش خود را خواهد نمود.