فراخوان مشارکت در فرایند بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» عنوان یکی از بحث برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر ایران است که در مجلس یازدهم بررسی می‌شود. طرحی که با واکنش گسترده کاربران، مسوولان و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده و واکنش‌هایی عمدتا منفی به همراه داشته است. شما می توانید در راستای تدوین هر چه بهتر این طرح، نظرات خود را مطرح و ثبت نمایید.