دکتر محسن زنگنه در جمع متحصنین و اجتماع معلمان نهضت سوادآموزی

 حضور دکتر محسن زنگنه در جمع متحصنین و اجتماع معلمان نهضت سوادآموزی معترض به آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی مقابل مجلس شورای اسلامی:

شایان ذکر است چندی پیش و با امضای دکتر زنگنه و جمعی از دیگر نماینده های مجلس، طرح اصلاح ماده الحاقی مصوب ۹۷/۶/۱۳ به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش پرورش مصوب ۸۸/۷/۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آماده ی ارائه به هیأت رئیسه ی مجلس شد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است