اهم صحبت های دکتر محسن زنگنه در برنامه تلویزیونی "خراسان، آینده" در مورد زعفران

اهم صحبت های دکتر زنگنه در برنامه تلویزیونی شب گذشته در مورد زعفران
 
بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار هکتار زمین زعفران در ایران داریم.اگر چه آمار دقیقی نداریم‌.
ایران ۹۰ درصد زعفران جهان را تولید می کند 
و خراسان تولید کننده ۹۰ درصد زعفران ایران 

سال ۹۸ بالغ بر ۳۰۰ تن زعفران تولید کردیم...البته سالهای مختلف متغیر است.

زعفران یک کالای استراتژیک جهانی است که در دنیا قیمت تقریبا ثابت و ارزشمندی دارد ولی متاسفانه در ایران با کاهش شدید روبرو بوده ایم‌

عواملی دست به دست هم داده تا از قیمتی که باید باشد فاصله زیادی داشته باشیم‌

۱: سیاست های غلط
۲: سودجویی ها (تولید تا مصرف، قیمت ها متفاوت و زیاد است) 
۳: عدم نظارت بر صادرات
۴: نبود یک سازمان قوی مردمی در حوزه زعفرانکاران و کشاورزان

بورس کار خوبی است ولی عمق بازار بورس زعفران کم است. بازارگردان ندارد. زمانی به ۱۸ میلیون رسید و چند وقت پیش بهترین زعفران به ۸ میلیون تومان رسید.

زعفران ثروت ۱۶۰ هزار خانوار استان است

به هر دلیلی پیاز مرغوب ایران به افغانستان رسیده است‌. و سند چشم انداز و برنامه ریزی که آنها برای زعفران دارند ما در ایران هم نداریم.
البته هنوز فاصله ی ما با کشورهای دیگر خیلی زیاد است.

در حوزه زعفران چند کار انجام بدهیم

۱:نسبت به کیفیت زعفران تولیدی دقت کنیم(برداشت،پاک کردن،خشک کردن)
۲:مدیریت بورس ( ما نباید اجازه بدهیم به دلیل عمق کم بازار بورس عده ای منافع ببرند و تولید کننده ضرر  کند)
۳:بازارگردانی بورس زعفران را ایجاد خواهیم کرد‌

از امروز سیر صعودی قیمت ها را در بورس خواهیم داشت.

در نشست با صادرکنندگان قرار شد آنها نیز جهت مدیریت بازار و رشد قیمت ها همراهی کنند.

باید کرسی کشاورزان را در شورای ملی زعفران تقویت کنیم

بورس زعفران را مدیریت می کنیم تا سواستفاده ای اتفاق نیفتد

کشاورزان در سال ۹۸ به شدت دستشان خالی شده است و توان حتی جمع کردن گل را هم ندارند.هیچ نگرانی از جهت نیروی انسانی مورد نیاز برای جمع کردن و پاک کردن گل زعفران در سال جاری نداشته باشند . نیروهای مردمی برای این کار را بسیج خواهیم کرد.
در راستای طرح مساوات مقام معظم رهبری، با توجه به شرایط کرونایی کشور، تشکیل گروههای جهادی از مناطق و استانهای دیگر برای یاری رساندن به زعفرانکاران در زمان برداشت انجام خواهد شد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است