جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تربت حیدریه با حضور دکتر محسن زنگنه

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تربت حیدریه با حضور دکتر محسن زنگنه نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی, قرایی مدیر آموزش و پرورش, کریمی معاون فرماندار, صارمی معاون اجرایی مدیر کل نوسازی خراسان رضوی و سایر اعضا در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش برگزار شد.

بررسی پروژه های عمرانی نیمه تمام و در انتظار اعتبار آموزش و پرورش تربت حیدریه, بررسی فضاهای فرسوده و نیازمند بازسازی و بررسی پروژه های خیر ساز از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است