در جمع خانواده شهید عباس عبداللهی

فرق مادر شهید
با تمام مادران دیگر زمین
خلاصه می‌شود به این:
مادر شهید
پیش از آنکه مادر شهید می‌شود
«شهید» می‌شود...

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است