زنجيره ارزش زعفران كجاست؟!

بخشی از اولین جلسه واکاوی مشکلات و مطالبات حوزه زعفران با حضور دکتر محسن زنگنه،نماینده مجلس شورای اسلامی که به همت قرارگاه‌گفتمانی‌انقلاب‌اسلامی برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه مقرر گردید،مقدمات تاسیس سازمان‌ملی‌زعفران
توسط کشاورزان و کارشناسان این حوزه فراهم گردد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است