جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تربت حیدریه

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تربت حیدریه با حضور دکتر محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران این شهرستان

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است