برگزاری دومین نشست فراکسیون گام دوم

برگزاری دومین نشست فراکسیون گام دوم:

✅ این جلسه در اتاق کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان برگزار گردید.برخی از نکات مطرح شده در این جلسه : 

شیوه تاثیرگذاری فراکسیون در مجلس شورای اسلامی
نقش آفرینی جوانان در کمیسیون‌ها و صحن مجلس
بررسی مرام نامه و اساسنامه فراکسیون 
تاکید بر نقش ویژه‌ این فراکسیون در کمیسیون‌ها و صحن مجلس با توجه به حضور جوانان 

✅ در این جلسه مقرر شد، بعد از مشخص شدن چینش کمیسیون ها جلسه‌ای برای تصویب اساسنامه فراکسیون برگزار گردد و در مورد ساختار تشکیلاتی تصمیم گیری صورت گیرد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است