تذکر به وزیر کشور

تذکر به وزیر کشور:

✅ این تذکر به امضای آقایان ایزدخواه ، محسن زنگنه ، خاندوزی، طغیانی، رضاخواه، خضریان، متفکر آزاد، میرتاج الدینی و خانم قاسم پور به وزارت کشور ابلاغ شده است.

✅ این تذکر در خصوص حمله خشونت آمیز عوامل شهرداری کرمانشاه به شهرک فدک و تخریب ناعادلانه مسکن محرومان و فوت آسیه پناهی صورت گرفته است.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است