نمایندگان مراقب اظهارات خود در فضای مجازی باشند

نمایندگان مراقب اظهارات خود در فضای مجازی باشند:

محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 11 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با بیان اینکه طی روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان براساس تکلیف مواردی را در فضای مجازی درباره مسائل نمایندگان مجلس یازدهم مطرح کردند، گفت: برخی درباره تسهیلاتی که در اختیار نمایندگان مجلس دهم قرار گرفت اما هنوز هیات رئیسه درباره آن ها برای مجلس یازدهم تصمیمی نگرفته است، اظهاراتی داشتند.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است