آغاز تحول ساختاری مجلس/ آیین نامه داخلی اصلاح می شود

۲۴ نماینده مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی درصدد حذف برخی ویژه‌خواری‌ها در آیین نامه داخلی مجلس هستند.

محسن زنگنه منتخب مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین طرحی با امضای ۲۴ نماینده برای حذف و اصلاح برخی مواد تبعیض‌آمیز آئین نامه داخلی مجلس برای عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها خبر داد.

وی در خصوص ساز و کار بررسی این طرح گفت: قرار است دستورالعمل اجرایی این ماده از آئین نامه اصلاح شود لذا نیاز به طرح آن در صحن علنی نیست. نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس نوشته‌ایم لذا این طرح به کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس ارسال می‌شود و نیازی به تصویب آن در صحن علنی نیست.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

همانگونه که مستحضرید براساس تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعیین کمیسیون‌های تخصصی نمایندگان مجلس یازدهم بر مبنای امتیازبندی و در قالب سامانه‌ای که در این خصوص طراحی شده است، انجام می‌گیرد. هیئت رئیسه مجلس دهم برای اجرایی شدن تبصره مذکور اقدام به تدوین دستورالعملی با همکاری کمیسیون آئین نامه داخلی نموده است که نحوه امتیازبندی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی تعیین شده است.

در ماده ۱۳ دستورالعمل مذکور برای سابقه شغلی نمایندگی مجلس امتیازی معادل سابقه شغلی وزارت تا ۷۳۰ امتیاز در نظر گرفته شده است. علاوه بر امتیاز مذکور در ماده ۱۳ در ماده ۱۲ دستورالعمل مذکور امتیاز ویژه و جداگانه‌ای به نمایندگانی که سابقه نمایندگی در ادوار گذشته مجلس دارند، داده شده است که حداقل به میزان ۱۰۴ امتیاز نسبت به دیگر نمایندگان امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.

به نظر می‌رسد اعمال امتیاز مذکور در ماده ۱۲ تبعیض‌آمیز بوده و مغایر بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی است و تبعات ناگواری در تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی خواهد داشت. برای مثال با توجه به دستورالعمل مذکور نماینده‌ای که سابقه وزارت اقتصاد را داشته ولی سابقه نمایندگی نداشته باشد نسبت به کسی که سابقه عضویت در کمیسیون اقتصادی را داشته امتیاز پایین‌تری را کسب نموده و ممکن است امتیاز لازم برای عضویت در کمیسیون اقتصادی راکسب ننماید و باید در کمیسیون تخصصی دیگری خدمات کند ولی نماینده‌ای که صرفاً سابقه نمایندگی در کمیسیون اقتصاد را داشته ولی دکتری تخصصی در رشته اقتصاد را نداشته در کمیسیون تخصصی اقتصاد نمی‌تواند خدمت کند. بنابراین برای امتیاز دهی عادلانه پیشنهاد حذف ماده ۱۲ دستورالعمل را داشته تا همه نمایندگان با یک شاخص امتیاز دهی شوند.

ضمناً در ماده ۱۵ دستورالعمل مذکور تعیین تکلیف در موارد ابهام و اختلاف به شعب پانزده گانه ارجاع می‌شود، این مسئله نیز امکان تصمیم گیری های متفاوت در موارد مشابه را در پی دارد و ممکن است دو شعبه در یک مورد مشابه دو رأی متفاوت و متعارض صادر نمایند. لذا برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از صدور آرا و تصمیمات متفاوت و متعارض پیشنهاد می‌شود یک مرجع خاص متولی رسیدگی به موارد ابهام و اختلاف شود.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر، به منظور رفع ایرادات طرح پیوست جهت اصلاح دستورالعمل مذکور برای طی مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه محترم می‌گردد.

طرح اصلاح دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- (ماده ۱۲) دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده ۳۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حذف شد.

ماده ۲- ماده (۱۵) دستورالعمل اجرایی به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده ۱۵- هیئت رئیسه در مرحله تعیین امتیاز نمایندگان در صورت بروز ابهام، سکوت، اختلاف در مورد تحصیلات و سوابق اجرایی و ارتباط آن با کمیسیون منتخب یا ارتباط شغلی مشاغل آزاد یا مشاغلی که در جدول ذکر نشده است و موارد مشابه، موضوع را به کمیسیون آئین نامه داخلی ارجاع می‌دهد تا آن کمیسیون موضوع را در دستور کار قرار دهد و پس از تصمیم گیری نتیجه را به هیئت رئیسه منعکس نماید. این تصمیم کمیسیون آئین نامه داخلی قطعی بوده و ملاک عمل برای ادامه مراحل قرار می‌گیرد. کمیسیون آئین نامه داخلی موظف است تصمیمات خود را از طریق سامانه در دسترس تمام نمایندگان قرار دهد.»

اسامی امضا کنندگان این طرح به شرح زیر است:

محسن زنگنه، منتخب تربت حیدریه

مهدی شریفیان، منتخب تهران

سید نظام موسوی، منتخب تهران

سید محسن دهنوی، منتخب تهران

عزت الله اکبری، منتخب تهران

محمد حسین فرهنگی، منتخب تبریز

فاطمه قاسم پور، منتخب تهران

علی کریمی فیروز جایی، منتخب بابل

کیوان مرادیان، منتخب قائم شهر

روح‌الله متفکر آزاد، منتخب تبریز

مهدی طغیانی، منتخب اصفهان

علی جدی، منتخب شیروان

محمد صفایی، منتخب گناباد

محمد سرگزی، منتخب زابل

مهدی عسگری، منتخب کرج

مجتبی یوسفی، منتخب اهواز

منصور شکرالهی، منتخب کهنوج

سمیه رفیعی، منتخب تهران

زهرا شفیعی، منتخب اصفهان

احسان خاندوزی، منتخب تهران

مالک شریعتی، منتخب تهران

علی اصغر عنابستانی، منتخب سبزوار

علیرضا منادی، منتخب تبریز

ابوالفضل عمویی، منتخب تهران

احمد نادری، منتخب تهران

مجتبی رضاخواه، منتخب تهران

لینک خبر: https://www.mehrnews.com/news/4936169

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است