جلسه هم‌اندیشی نمایندگان استان با هدف همکاری، تعامل و هم‌افزایی

جلسه هم‌اندیشی نمایندگان استان با هدف همکاری، تعامل و هم‌افزایی در جهت رشد و توسعه شهرستان‌ها

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است