قالیباف امید را در جامعه زنده می‌کند

محسن زنگنه،نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با تریبون‌ مجلس: 

قالیباف امید را در جامعه زنده می‌کند
 
محسن زنگنه،منتخب مردم تربت حیدریه در مجلس:به سه دلیل انتخاب آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس را درست می‌دانم.

دلیل اول اینکه جامعه به تزریق امید نیاز دارد. فردی که ریاست مجلس را بر عهده می‌گیرد باید امید را در جامعه و در بین مردمی که مشکلات معیشتی زیادی دارند، زنده کند.

طبق بیانیه گام دوم باید کسی در راس قوا قرار گیرد که احاطه کامل بر مسائل کشور داشته باشد و آقای قالیباف این خصوصیات را دارد.
 
قالیباف هم در حوزه نظامی که بحث امنیت رفاهی ما از مسائل روز کشور است، همچنین در حوزه اجتماعی، شهرسازی، عمرانی و غیره تجربه دارند. بنابراین احاطه و اشراف‌شان به مسائل و مشکلات هم بیشتر است.
 
دلیل سوم این است که مجلس در این دوره نیاز به یک تحول اساسی و عمیق دارد و با روند مجلس گذشته نمی‌توان مشکلات امروز را حل کرد بلکه بر مشکلات انباشته می‌شود.
 
ما نیاز به یک مدیر تحول‌گرایی داریم که بتواند این تحول را از نظر ساختار، محتوا و کارکرد ایجاد کند.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است