جلسه دکتر زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه ، مه ولات و زاوه با مهندس سیفی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است