می‌پرسند، چرا امضاء نکردی؟

می‌پرسند، چرا امضاء نکردی؟

دیروز صبح اول وقت،هنگام ورود به صحن مجلس، نماینده محترمی، نماینده‌ها را دعوت به امضای طرح سوال از رییس جمهور می‌کرد. برگه سوالات را خواندم.
گفتم؛ این سوالات بعضا باید اصلاح شود و برخی سوالات اساسی‌تر باید به آن اضافه گردد. آیا نیاز نیست برای این‌ سوال که اثرات و تبعات زیادی در جامعه دارد، کمی بیشتر تامل شود و نسبت به ابعاد مختلف آن بررسی علمی و مشورت صورت گیرد و تاثیر آن در زندگی مردم سنجیده شود؟
+گفت: مشورت ها انجام شده 
- پرسیدم: با کی؟ این سوالات اکثرا اقتصادی است و دوستان اقتصادی مجلس و حقیر خبر نداریم ! 
+گفت:ممکن است با شما مشورت نشده باشد. 
- یکی ازنمایندگان اقتصادی مجلس را نام بردم و پرسیدم؛ مثلا با آقای الف مشورت کردید؟
+ گفت:نه

نمایندگان همچنان امضا می‌کردند، چیزی نگذشت که در فضای مجازی سوال از رئیس‌جمهور با امضای۱۳۰ نماینده منتشر شد.

معتقدم هر روز ماندن این دولت برای کشور هزینه دارد و سوالاز رییسجمهور حق قانونی نمایندگان مردم است، اما طرح سوال بهتر است با تامل وبررسی ابعاد علمی آن صورت گیرد. امروز مردم برای رفع مشکلات، از مجلس راه حل می‌خواهند.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است