محسن زنگنه رییس کمیته " اصلاح ساختار بودجه" کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شد.

محسن زنگنه رییس کمیته " اصلاح ساختار بودجه" کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شد.

این کمیته، یکی از اصلی ترین خواسته های رهبری معظم انقلاب و اولین اولویت بسته اقتصادی مجلس را دنبال می کند .
دکتر زره تن لهونی بعنوان نائب رییس و دکتر رضا خواه بعنوان دبیر این کمیته تعیین شدند.
آقایان شمس الدین حسینی، قادری، خدابخشی، گودرزوند، رحمانی، مفتح از اعضای این کمیته می باشند.

لازم به ذکر است اولین محور از بسته اقتصاد مردمی دکتر قالیباف، که امروز در حضور رهبر معظم انقلاب تبیین شد ، اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور بود.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است