تعیین اعضای کمیته‌های کمیسیون برنامه و بودجه

تعیین اعضای کمیته‌های کمیسیون برنامه و بودجه

اعضای کارگروه‌های کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تعیین شدند:
کارگروه اقتصادی: بهروز محبی نجم‌آبادی، محسن زنگنه و ولی اله فرزانه
کارگروه دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس: رحیم زارع، علیرضا شهبازی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، سیدشمس‌الدین حسینی، مجتبی رضاخواه، محمدرضا دشتی، رجب رحمانی، احسان ارکانی، آرش زره‌تن، عیسی جعفری و مهرداد گودرزوند
کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی: سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، جبار کوچکی نژاد، بهروز محبی‌نجم‌آبادی، غلامحسین کرمی و احسان ارکانی
کارگروه امور عمومی و دفاعی: احسان ارکانی، جبار کوچکی‌نژاد، ولی اله فرزانه، محمدرضا دشتی و الیاس نادران
کارگروه فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و دیجیتال: مجتبی رضاخواه، حمیدرضا حاجی‌بابایی و محسن زنگنه
کارگروه برنامه‌ریزی، آمایش و آمار: محمد خدابخشی، ولی‌اله فرزانه، محمدرضا دشتی و مجتبی رضاخواه
کارگروه اصلاح ساختار بودجه: سیدشمس‌الدین حسینی، محسن زنگنه، جعفر قادری، محمد خدابخشی، مهرداد گودرزوند، مجتبی رضاخواه، رجب رحمانی
فرهیختگان/

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است