برای حمایت از کم درآمدها نیاز به قانون جدید نداریم/ دولت می‌تواند حساب‌های شخصی افراد را بررسی کند.

برای حمایت از کم درآمدها نیاز به قانون جدید نداریم/ دولت می‌تواند حساب‌های شخصی افراد را بررسی کند

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: مجلس یازدهم به جای تصویب قوانین جدید و بعضا دست و پا گیر، باید اجرای قوانین خوبی را که فراموش شده پیگیری‌کند. برای مثال در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف به حذف شش میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران بود؛ اما این اقدام مهم تا امروز عملیاتی نشده که مجلس یازدهم حتما باید این موضوع را پیگیری ‌کند تا ثروتمندان از این فهرست خارج شوند.

قبلا دولت معتقد بود برای حذف یارانه افراد ثروتمند به حساب بانکی افراد سرکشی نمی‌کند، چرا که حساب بانکی افراد مسأله‌ای شخصی است! در حالی که همه دولت های دنیا این اختیار را دارند تا از وضعیت مالی شهروندانشان آگاه باشند که اگر درآمد زیادی دارند از دریافت یارانه‌های نقدی و مستقیم که صرفا برای اقشار ضعیف است، حذف شوند. سرکشی به حساب‌های مردم این امکان را به دولت می‌دهد که اگر خانواری وضعیت نامطلوبی دارد، دولت راحت‌تر قادر به شناسایی آنها باشد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است