تعیین تکلیف شهرک صنعتی شهرستان زاوه

تعیین تکلیف شهرک صنعتی شهرستان زاوه با حضور دکتر محسن زنگنه نماینده ی محترم، دکتررسولیان(معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی) ،امام جمعه محترم و مسئولین استانی و شهرستان زاوه.
پنجشنبه ۹۹/۴/۲۶

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است