رفع تعارض منافع و شکستن انحصار ها و تسهیل مجوز ها در بهبود فضای کسب و کار تاثیر بسزایی دارد.

از جناب دکتر قالیباف اصل، ریاست سازمان بورس و همکاران شان تشکر می‌کنم.
ایشان در جلسه مورخ ۹۹/۴/۲۴ در مجلس، نسبت به تعیین شرایط جدید اعطای مجوز کارگزاری تا دو ماه آینده قول داد.
رفع تعارض منافع و شکستن انحصار ها و تسهیل مجوز ها در بهبود فضای کسب و کار تاثیر بسزایی دارد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است