طرح وان با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه بخشی از گرانی ها ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی توسط دولت است.

اجرای طرح وان با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه/بخشی از گرانی ها ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی توسط دولت است.

گرانی، بیکاری و مشکلات معیشتی تبدیل به دغدغه اصلی مردم در جامعه شده است.
وی با بیان اینکه  بخشی از این گرانی‌ها قابل قبول نیست و با اصول اقتصادی تطابق ندارند،تصریح کرد:  اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه در شرایط فعلی به شدت با مشکلات و مسائل معیشتی فراوانی مواجه هستند به طوری که در زمینه تهیه مایحتاج اولیه زندگی بویژه در حوزه مواد خوراکی دچار مشکل می باشند، از این رو طرحی با عنوان طرح وان با هدف تامین نیازهای ضروری اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه در حال بررسی در مجلس می باشد.
این طرح که در  کمیسیون برنامه و بودجه  مجلس شورای اسلامی در حال بحث است و روزانه جلسات مختلفی در مجلس جهت اثربخشی بیشتر آن برای مردم برگزار می شود  به دنبال این است  که از محل منابع دولت نظیر  تبصره۱۴ بودجه مواردی را برای تامین نیازهای ضروری اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه  فراهم  کند.
تبصره ۱۴بودجه  در مورد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها و مواردی نظیر منابع حاصل از فروش نفت، خوراک پتروشیمی ها، برق، آب و گاز است. طرح وان به دنبال آن است که با تعدیل منابع  و هزینه های تبصره ۱۴  و بدون تغییر در سرفصل های درآمدی و هزینه ای دولت ، منابعی را به منظور تامین نیازهای اولیه اقشار کم درآمد احصا کند.
در مورد نحوه پرداخت این منابع به اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه   نیز راهکارهای مختلفی در حال بررسی است که مهمترین آن شارژکارت های اعتباری برای خرید  اقلام خاص نظیر خوراکی ها است که دراین زمینه نیز با بانک مرکزی و شرکت های فناوری گفتگوهایی صورت گرفته است تا بتوانیم به مدلی دست پیدا کنیم که با حفظ کرامت انسانی این منابع فقط در جهت تامین مایحتاج ضروری مردم قرار بگیرد.
برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ، مجلس جلسات مختلفی رابرگزارمی کند ،  از طرفی اعتقاد ما این است که اگر دولت توجه بیشتری در اجرای قوانین موجود و افزایش نظارت ها بر بازار داشته باشد و به تکالیف تعیین شده در قوانین عمل و آنها را به درستی اجرا کند بخشی از مشکلات موجود کاهش پیدا خواهد کرد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است