نطق دکتر محسن زنگنه در خصوص مشکلات اقتصادی کشور و دیوان محاسبات

نشست علنی یکم مردادماه 

عده‌ای مایل هستند بخش اعظم مشکلات کشور را به تحریم ربط دهند اما مشکل در جای دیگر است و معتقدم که متاسفانه یک عقل واحد اقتصادی در کشور وجود ندارد.
اصرار دولت بر ارز 4200 هزار تومانی علیرغم تمامی نظرات کارشناسان امری تعجب‌آور است.
چرا باید در چنین شرایطی صادرات بنزین به افغانستان انجام نشود یا در زمانی که یک محصولی مانند زعفران می‌تواند تا شش دهم میلیارد دلار ارز را سالیانه وارد کشور کند چگونه است که بنده و برخی از نمایندگان به مدت دو ماه و نیم است دنبال رفع این مشکل هستیم اما هیچ عزمی در وزارت مربوطه نیست.
به دلیل بی کفایتی مجلس دهم و دلایل دیگر حوزه اختیارات مجلس در نظارت و تقنین کاسته شده است.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است