جلسه ی دکتر زنگنه با ریاست اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) و ریاست اداره بهزیستی تربت حیدریه

جلسه ی دکتر زنگنه با ریاست اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) و ریاست اداره بهزیستی تربت حیدریه در خصوص راهکار کمک رسانی بیشتر و بهتر به محرومین شهرستان.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است