جلسه مشترک دکتر محسن زنگنه و اعضا دفتر ارتباطات مردمی ایشان با مهندس علی رستمی فرماندار شهرستان تربت حیدریه

جلسه مشترک دکتر محسن زنگنه و اعضا دفتر ارتباطات مردمی ایشان با مهندس علی رستمی فرماندار شهرستان تربت حیدریه و معاونین ایشان پیرامون مسائل کلان شهرستان

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است