جلسه ی دکتر زنگنه با مدیرکل و معاونان اقتصاد دارایی استان خراسان رضوی

جلسه ی دکتر زنگنه با مدیرکل و معاونان اقتصاد دارایی استان خراسان رضوی در خصوص تسهیل صدور مجوزات اشتغال و پروژه های کلان اقتصادی منطقه

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است