جلسه دکتر زنگنه با جناب سرهنگ میش مست فرماندهی پلیس راه شهرستان تربت حیدریه

جلسه دکتر زنگنه با جناب سرهنگ میش مست فرماندهی پلیس راه شهرستان تربت حیدریه و بررسی چالش ها و مشکلات این حوزه

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است