قطعا شناسایی عوامل و برخورد قانونی قاطع با آنها در تثبیت قیمت ارز موثر خواهد بود .

حضرت آیت الله رئیسی 
سلام علیکم.
رهبر معظم انقلاب امروز تایید و تاکید فرمودند که علل سیاسی و امنیتی باعث بالا رفتن ارز است.

یکی از آن دلایل، بازارهای فردایی غیر رسمی در ایران، هرات، سلیمانیه و ... است.

قطعا شناسایی عوامل و برخورد قانونی قاطع با آنها در تثبیت قیمت ارز موثر خواهد بود .

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است