از سازمان سنجش و وزارت علوم هم انتظار داریم به نظرات ستاد ملی کرونا در خصوص کنکور احترام بگذارد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است