جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور فرهاد دژپسند ، وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار گردید.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است