هدف ما کاهش خام فروشی و افزایش ارزش افزوده زعفران است.

دکتر محسن زنگنه :

زعفرانی که بصورت گل فروخته می شود مانند پسته ای است که در خوشه به فروش می رسد یا مانند نفت است که خام به فروش می رود. 
هدف ما کاهش خام فروشی و افزایش ارزش افزوده زعفران است.
امسال هدف ما حفظ ۲۰٪ زعفران منطقه است اما سال بعد باید ۸۰٪ زعفران در همین منطقه پَرکنی شود.
در ازای پَر کردن زعفران از کشاورز هزینه ای دریافت نمی شود بلکه با توجه به قیمت روز زعفران، درصد ناچیزی از زعفرانِ پاک شده دریافت خواهد شد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است