تدوین طرح اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی/ بروز بحران و ادامه کار صندوق‌ها به شکل کنونی

🔵تدوین طرح اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی/ بروز بحران و ادامه کار صندوق‌ها به شکل کنونی

🔹 رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: دولت با ادامه روند پرداخت حقوق بازنشسته ها به شکل حاضر قطعاً در ۱۰ سال آینده برای تامین حقوق آنها با یک بحران مواجه خواهد شد و بنابراین ما در حال تدوین طرح اصلاح ساختار صندوق‌ها هستیم.
 

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است