حضور وزیر معرفی شده وزارت صمت در کمیسیون برنامه و بودجه

🔵 حضور وزیر معرفی شده وزارت صمت در کمیسیون برنامه و بودجه

🔷دکتر محسن زنگنه ؛ نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه ، مه ولات و زاوه و عضو کمیسیون برنامه ، بودجه در این نشست نکات زیر را خطاب به حسین مدرس خیابانی مطرح کرد:

1- در چنین شرایطی ما به یک وزیر قدرتمند نیاز داریم تا در برابر زیاده خواهی ها بایستد.

2- ما شاهد مافیا در اکثر صنایع بالا دستی و مادر هستیم .، وزیر صمت باید بتواند در برابر این مافیا ایستادگی و مقابله کند ؛ نمونه آن در صنایع فولاد است.

3- جنابعالی قبل از سمت سرپرستی قائم مقام بازرگانی صمت بودید و این نگرانی هست که امور بازرگانی را بر تولید و صنعت ترجیح دهید.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است