مجلس باید طرح‌های اقتصادی دولت را بررسی و تصویب کند

🔵مجلس باید طرح‌های اقتصادی دولت را بررسی و تصویب کند

🔹دکتر محسن زنگنه ؛ نماینده مردم تربت حیدریه ، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی گفت: همه طرح های اقتصادی دولت باید از مجرای مجلس عبور کند و نمایندگان هم باید نظرات کارشناسی خود را مطرح کنند.

🔹دکتر محسن زنگنه در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی،گفت: مطابق با قانون اساسی، مجلس مرجع تصویب قوانین در کشور است اما متأسفانه رئیس جمهور طی روزهای اخیر اعلام کرد که قرار است مصوبه ای در حوزه اقتصادی به زودی عملیاتی شود.

🔹وی بیان کرد: این مسئله باعث شده که تماس های مکرری با نمایندگان صورت گیرد تا نمایندگان درباره جزئیات این مسئله توضیح دهند.

🔹نماینده مردم تربت حیدریه ، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز رئیس مجلس هم صحبت هایی در این باره مطرح کرد و البته اعلام کرد این مسائل باید از مجرای نظارتی خود عبور کند و نمایندگان و کارشناسان مرکز پژوهش ها هم باید در این مورد نظرات خود را مطرح کنند.

🔹زنگنه گفت: زمانی که شورای عالی هماهنگی سران قوا شکل گرفت، قرار بر این شد که در این شورا مواردی که در حوزه تحریم ها نیاز به اتخاذ تصمیمات فوری است، مورد بررسی قرار گیرد و بر این اساس نباید اختیارات مجلس به این شورا تفویض شود.

🔹وی تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت در تمام مسائل خود را پاسخگوی مجلس نمی داند و بر این اساس از هیئت رئیسه مجلس درخواست می کنم از جایگاه و شأن مجلس صیانت کند و دولت ملزم شود همه طرح های اقتصادی را از مجرای مجلس عبور دهد./خبرگزاری مهر

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است