صحبت دکتر محسن زنگنه در مخالفت با وزیر پیشنهادی صمت

🔵 صحبت دکتر محسن زنگنه در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت در صحن علنی ۲۲ مرداد ۹۹:

🔹امروز روز بررسی رزومه ها نیست بلکه روز بررسی عملکردها است.
🔹در طول ۱۵ ماه صدارت شما چه ارزهای ۴۲۰۰ که برای کالاهای غیر ضروری صادر شد.
🔹چرا باید صادرات شیر خشک ممنوع باشد؟
🔹در بخش فولاد، کنسانتره و گندله در انحصار چه کسی است؟
🔹ملت و مجلس از چه کسی سوال کند؟ تقصیر به گردن کیست؟
🔹علت اختلاف قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار به عهده کیست؟
🔹شما گفتید خودروساز ضرر می کند و قیمت باید بالا برود. با چه شاخصی قیمت خودرو باید  بالا برود؟
🔹اقتصاد امروز در اختیار مافیاهای مختلف است . ما وزیر شجاعی میخواهیم که جلو مافیا بایستد.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است