تذکر دکتر محسن زنگنه به فضاسازی رسانه ای علیه نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی صمت

🔵 تذکر دکتر محسن زنگنه ؛ نماینده مردم تربت حیدریه ، مه ولات و زاوه به فضاسازی رسانه ای علیه نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی صمت در صحن علنی ۲۲ مرداد ۹۹

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است