حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

🔵 حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات

🔷اهم نکات مطرح شده توسط دکتر محسن زنگنه ؛ نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه ، مه ولات و زاوه و عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات در این نشست و خطاب به محمد شریعتمداری بدین شرح بود:

1️⃣ صندوق های بازنشستگی در حال ورود به یک بحران هستند ؛ در این شرایط وزارت مربوطه‌ی شما چه برنامه ای در نظر گرفته است؟

2⃣ با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری یک مجموعه اقتصادی است و نیاز به مدیری پویا و سالم دارد ؛ شما در همان ابتدا با انتخاب مدیری توانمند ، نور امیدی بر این مجموعه انداختید ، اما با فشار دولت ایشان را تغییر دادید و شخصی ناکارآمد را جایگزین کردید.

3⃣ شما در صحبت هایتان بسیار از شفافیت سخن می گویید ؛ یک سؤال اساسی وجود دارد که آیا آن بخشی از شستا که فروخته شد دوباره در سازمان تأمین اجتماعی و برای بازنشستگان هزینه گردیده است یا خیر؟

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است