فروش نفت غیر از سقف بودجه سال جاری باید با مجوز مجلس باشد

🔵 فروش نفت غیر از سقف بودجه سال جاری باید با مجوز مجلس باشد

🔹 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر هرگونه تعهد خارج از سال ۹۹ با اجرای پیش فروش نفت که فراتر از سقف بودجه باشد خلاف قانون اساسی، قوانین بالادستی، قانون آیین نامه داخلی و قانون بودجه بوده و بایستی توسط نمایندگان بررسی شود.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است