طرح گشایش اقتصادی باید در مجلس پیگیری شود نه جلسه سران قوا

🔵 طرح گشایش اقتصادی باید در مجلس پیگیری شود نه جلسه سران قوا

🔹 چرا اصرار است از جلسه سران این بحث پیش برده شود؟
 دولت اگر طرحی دارد باید به مجلس بدهد و مجلس بررسی و لایحه دولت را تصویب می‌کند و دولت نیز آن را اجرا می‌کند و از این رو نیاز به مسیر سخت و مشکل نیست. 
 برای طرح گشایش اقتصادی نیاز به اجازه مجلس است اما بودجه تغییر نمی‌کند ولی باید از مجلس اجازه گرفته شود و منابع و هزینه ها نیز باید مشخص شود.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است