آیت الله تسخیری را نماد یک اندیشمند بین المللی می دانم

🔷آیت الله #تسخیری را نماد یک اندیشمند بین المللی می دانم که با زبان خوش، اخلاق نیک، تواضع مثال‌زدنی و توانمندی فوق العاده در تعامل با مذاهب مختلف و حتی پیروان ادیان الهی توانست دلهای زیادی را به اسلام جذب کند خداوند روح این مجاهد
خستگی‌ناپذیر را در رضوان الهی مهمان گرداند.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است