حضور وزیر نفت در کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات

🔵 حضور وزیر نفت در کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات

🔷اهم نکات مطرح شده توسط دکتر محسن زنگنه ؛ نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه ، مه ولات و زاوه و عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات در این نشست و خطاب به بیژن زنگنه بدین شرح بود:

1⃣شما از موافقان حذف کارت سوخت بودید که بر اساس اعلام مراجع ذی ربط این اتفاق باعث قاچاق سوخت گردید و مجدداً این طرح در زمان شما اجرا شد ؛ دلیل حذف آن چه بود و چرا دوباره اجرا شد؟!

2⃣گفتید ظرفیت های حوزه پتروشیمی افزایش پیدا کرده ؛ توضیحی در حوزه ساخت پتروشیمی و پالایشگاه ها نیز ارائه کنید.

3⃣در حوزه میادین و حفاری ها ، با توجه به کاهش فروش نفت آیا این نیاز دارای اولویت است که در این زمینه سرمایه گذاری شود؟

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است