نشست دکتر محسن زنگنه نماینده محترم مردم در خصوص بررسی مشکلات و مسائل شهر فیض آباد

🔶نشست دکتر محسن زنگنه نماینده محترم مردم در خصوص بررسی مشکلات و مسائل شهر فیض آباد با حضور:
🔹 فرماندار شهرستان مه ولات 
🔹شهردار شهر فیض آباد 
🔹اعضای شورای شهر فیض آباد

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است