بازدید از روستاهای سه شهرستان

🔶 بازدید از روستاهای سه شهرستان و دیدار با مردم و مسئولان روستا جزو برنامه های دکتر زنگنه است که به خاطر وضعیت کرونا این برنامه تغییر کرده است.
🔸بدین ترتیب طبق برنامه در هر شهرستان با حضور دکتر زنگنه و مسئولان همان شهرستان به طور موردی  اعضای شورا ، دهیار و معتمدین هر روستا به طرح مشکلات پرداخته و در همانجا مسائل از طرف دکتر زنگنه پیگیری می گردد. این امر  در اواسط ماه گذشته در شهرستان زاوه به طور فشرده با حضور مسئولان ۲۸روستا انجام پذیرفت.

📌و این هفته بررسی مشکلات روستاهای شهرستان مه ولات در دستور کار قرار دارد.

🗓شنبه و یکشنبه اول و دوم شهریور ماه۹۹

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است