بررسی مشکلات روستای مهنه شهرستان مه ولات

▫️بررسی وضعیت سالن ورزشی نیمه تمام
▫️ساماندهی و ایجاد مجوزات لازم جهت ساخت و ساز مالکین در حاشیه جاده اصلی در بحث اشتغال زای
▫️ توسعه آرامگاه ابوسعیدابوالخیر در بحث گردشگری 
▫️اجرای طرح هادی روستا
▫️ بررسی مشکلات آسیب‌دیدگان تگرگ
▫️ارتقا از روستا به شهر 
▫️ساخت تقاطع و ایستگاه مناسب در راه ورودی اردوگاه
▫️آسفالت جاده قدیم مهنه

شنبه اول شهریور۹۹

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است