ضرورت فرآوری ‎زعفران و پرهیز از خام فروشی

به نمایندگی از دهها هزار ‎زعفرانکار کشور از رهبر معظم انقلاب به جهت توجه ایشان به ضرورت فرآوری ‎زعفران و پرهیز از خام فروشی تشکر

می کنم.
امیدوارم مدیران وزارت ‎جهاد کشاورزی ، منویات معظم له را نصب العین قرار داده و سیاست های خود را در جهت حمایت از تولید اصلاح نمایند.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است