شست دکتر محسن زنگنه با برخی از واحدهای شهرک صنعتی مه ولات

🔶نشست دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با برخی از واحدهای شهرک صنعتی مه ولات و مدیر شهرک های صنعتی سه شهرستان با موضوع بررسی مشکلات این شهرک صنعتی

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است