نشست مشترک دکتر محسن زنگنه با اعضای دفتر حفظ نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس تربت حیدریه

نشست مشترک دکتر محسن زنگنه ؛ نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با اعضای دفتر حفظ نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس تربت حیدریه

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است