جلسه با خیرین مدرسه ساز

🔶 نشست مشترک دکتر محسن زنگنه با خیرین مدرسه ساز  و بررسی راهکارهای توسعه و نوسازی مدارس سه شهرستان

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است