سرپرست سابق وزارت ‎صمت، با گشاده دستی ۲.۵ میلیون تن خوراک از معادن را به ذوب آهن پاسارگاد تخصیص داد

‏سرپرست سابق وزارت ‎صمت، در تاریخ ۹۹/۵/۸ با گشاده دستی ۲.۵ میلیون تن خوراک از معادن سنگان ‎خراسان رضوی را به ذوب آهن پاسارگاد تخصیص داده در حالیکه برخی کارخانه های فولاد در خراسان رضوی ۱۴ سال است که منتظر مجوز نیم تن خوراک هستند.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است