بازدید دکتر محسن زنگنه از واحدهای فن آور مستقر در ساختمان نوآوری و توسعه فناوری شهرستان تربت حیدریه

🔵 دکتر محسن زنگنه ؛ نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه از واحدهای فن آور مستقر در ساختمان نوآوری و توسعه فناوری شهرستان تربتحیدریه بازدید نمود.

🔹در حاشیه‌ی این بازدید مسائل و چالش های این واحدها بررسی و پیگیری شد.

🔹در پایان نیز نشست مشترکی با حضور شرکت های حوزه IT و شهر هوشمند برگزار و در حوزه توسعه زیرساخت های شهر هوشمند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است